עבודת צוות מעולה היא תוצר של הקשבה ושיתוף פעולה. עשייה מוסיקלית משקפת את הדינמיקה שבין אנשי הצוות, ומאפשרת למנחה לקבל תמונת מצב בשלבי הליווי השונים, החל משלב האבחון ועד לסיום התהליך. באמצעות התנסויות מוסיקליות שונות לומדים חברי הצוות לזהות את המרכיבים הדינמיים המשפיעים באופן ישיר על עבודת הצוות ולעבוד עליהם דרך המוסיקה.
סדנת צוות מנגן הינה סדנה תהליכית המלווה ביועץ ארגוני ומותאמת לתוכנית הייעוץ ולצורכי הלקוח. יתרונה של סדנה תהליכית הוא בשיקוף תהליך השיפור והשימור בפני חברי הצוות.
בתחילת התהליך מבוצע ניתוח מעמיק של בעיות השורש הגורמות לפערים בין המצב המצוי למצב הרצוי שחברי הצוות שואפים להגיע אליו. בסיומה של הסדנה הצוות יגבש תוכנית פרקטית למעבר מהמצב המצוי לרצוי תוך כדי עבודה דינאמית-מוסיקלית.